Коваленко Наталія Василівна

Доцент кафедри

к.е.н.,  доцент

Досвід науково-педагогічної діяльності – 15 років

У 2003 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій», у 2007 р. – аспірантуру НАУ. У 2009 р. захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» на тему «Організаційний механізм взаємодії авіакомпаній з суб’єктами ринку туристичних послуг». У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.

З 2003 року працювала в Національному авіаційному університеті на посаді асистента кафедри обліку і фінансів, з 2004р. по 2009р. на посаді асистента кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення, з 2009 року на посаді асистента кафедри економіки, а з 2010 р. на посаді доцента кафедри економіки, з 1.07.2018 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри економіки повітряного транспорту.

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Управління проектами», «Економічна діагностика», «Стратегічне управління підприємством», «Стратегія підприємства», «Управління потенціалом підприємства».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів - економіка транспортних підприємств; ефективність функціонування підприємств авіаційного сектору; стратегічне управління розвитком підприємств; інноваційний розвиток підприємств.

Автор і співавтор 52 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 16 наукових статей у фахових виданнях, 6 навчально-методичних праць та 2 колективних монографій.

Основні наукові праці:

  1. Коваленко Н. В. Сучасні тенденції розвитку конкуренції /Н. В. Коваленко, Ю. Б. Голляк // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». – – № 54. – С. 65-70.
  2. Коваленко Н. В. Характеристика елементів комплексу маркетингових комунікацій / Н. В. Коваленко, Я. М. Юрченко // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». – – № 61. – с. 113-117
  3. Коваленко Н. В. Інноваційна діяльність суб’єктів ринку в сучасних конкурентних умовах / Н. В. Коваленко, Г. В. Черкас // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». – 2017. – № 61. – С. 109-113
  4. Коваленко Н. В. Характеристика елементів комплексу маркетингових комунікацій / Н. В. Коваленко, Ю. С. Ремига // «Proceedings of the National Aviation University». – 2017. – № 2(71). – Р. 126–130
  5. Kovalenko N. The resource potential management of the transport enterprises / N. V. Kovalenko, T.O. Voichenko, M.V. Halkevych // The University of Chicago Press, The Journal of Legal Studies.  – 2017. – №2 (2). – Vol. 46. – Р. 585- 692
  6. Kovalenko N. Conceptual bases of public marketing strategy management for the development of enterprises innovative in aviation industry of Ukraine / N. Kovalenko, S. Petrovska, O. Kovalenko // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations. – 2017. – Vol.2. – P. 96-104.
  7. Коваленко Н.В. Розробка туристичного продукту : Матеріали VI всеукраїнської науково-практичної конференції [«Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»], (Київ, 20 березня 2015 р.) / Н.В. Коваленко. – К., 2015. – С. 24 (0,1 друк. арк.).

 

Науково-дослідна робота:

Співавтор НДР «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів: підготовка наукових статей, доповідей на конференції, підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах.

Мізюк Світлана Георгіївна

Hits:2144

Завідувач кафедри к.е.н., доцент

Читати ще

Князєва Тетяна В'ячеславівна

Hits:1763

Професор кафедри д.е.н, доцент

Читати ще

Андрієнко Марія Михайлівна

Hits:1723

Доцент кафедри к.е.н.,  доцент

Читати ще

Коваленко Наталія Василівна

Hits:1087

Доцент кафедри к.е.н.,  доцент

Читати ще

Жаворонкова Галина Василівна

Hits:260

Професор кафедри д.е.н, професор

Читати ще

Михальченко Інна Григорівна

Hits:278

Доцент кафедри к.е.н.

Читати ще

Литвиненко Сергій Леонідович

Hits:1095

Доцент кафедри к.е.н.,  доцент

Читати ще

Ороховська Людмила Анатоліївна

Hits:319

Професор кафедри д.е.н, доцент

Читати ще

Сімахова Анастасія Олексіївна

Hits:367

Доцент кафедри к.е.н.,  доцент

Читати ще

Полатайко Наталія Володимирівна

Hits:267

Провідний фахівець кафедри

Читати ще