Литвиненко Сергій Леонідович

Доцент кафедри

к.е.н.,  доцент

Досвід науково-педагогічної діяльності – 12 років

У 2004 р. закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», магістр; у 2007 – аспірантуру НАУ. У 2008 році захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» на тему «Організаційно-економічний механізм технічного забезпечення вантажних авіакомпаній». У 2011 році присвоєно вчене звання доцент кафедри організації авіаційних перевезень Національного авіаційного університету.

З 2004 року до 2015 року працював в Національному авіаційному університеті на посаді асистента (з 2007 року – старшого викладача, з 2009 року – доцента) кафедри організації авіаційних перевезень. У 2008-2015 рр. – заступник завідувача кафедри організації авіаційних перевезень з наукової роботи, відповідальний виконавець держбюджетних НДР.

У 2015-2018 рр. – докторант кафедри менеджменту та маркетингу ПВНЗ «Європейський університет». У 2016-2017 рр. – голова комітету інноваційного розвитку логістики асоціації «Український логістичний альянс». У 2017 рр. – доцент кафедри менеджменту Національного авіаційного університету (за сумісництвом). У 2017-2018 рр. – викладач, голова циклової комісії «Менеджмент» Васильківського коледжу Національного авіаційного університету.

У 2015-2019 рр. – учасник робочих груп Міністерства інфраструктури України з питань розробки Транспортної стратегії України до 2030 року; з питань доступності для осіб з інвалідністю транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку; плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року (розвиток транспортної галузі).

Із вересня 2018 р. працює на посаді доцента кафедри економіки повітряного транспорту, із квітня 2019 року – на посаді доцента кафедри міжнародної економіки.

 

Викладацька діяльність:

Дисципліни, що викладаються: «Міжнародна торгівля», «Митне регулювання зовнішніх зв’язків», «Міжнародний авіаційний бізнес», «Економічне регулювання міжнародного авіабізнесу», «Міжнародна економічна діяльність України».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів – вирішення теоретико-методологічних та організаційно-економічних проблем управління підприємствами транспорту.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 5 підручників та 4 навчальних посібників, в тому числі з грифом МОН України, 5 монографій, 50 статей у фахових виданнях України та провідних виданнях інших країн, в т.ч. 11 статей, що включені до міжнародних наукометричних баз Web of Science та SciVerse Scopus, а також 8 глав у колективних монографіях і 10 методичних рекомендацій.

Основні наукові праці:

 1. Литвиненко С.Л. Комплекс бізнес-планування вантажних авіакомпаній // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – Вип. 2 (116). – С. 89-95. Видання входить до наукометричних баз даних: Web of Science, SciVerse Scopus.
 2. Литвиненко С.Л. Економіко-організаційний інструментарій реінжинірингу бізнес-процесів вантажних авіаперевізників // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – Вип. 5 (119). – С. 83-88. Видання входить до наукометричних баз даних: Web of Science, SciVerse Scopus.
 3. Габріелова Т.Ю., Литвиненко С.Л. Методологія та практика формування вантажних одиниць при перевезенні вантажів авіаційним транспортом // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – Вип. (120). – С. 60-66. Видання входить до наукометричних баз даних: Web of Science, SciVerse Scopus.
 4. Литвиненко С.Л. Економіко-організаційні засади використання інформаційних систем SolidWorks у роботі чартерних вантажних авіаперевізників України // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – Вип. 10 (124). – С. 269-275. Видання входить до наукометричних баз даних: Web of Science, SciVerse Scopus.
 5. Литвиненко С.Л. Прогнозування економічного ефекту від використання інформаційних систем «SolidWorks» вантажними авіаперевізниками України // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – Вип. 1 (127). – С. 170-175. Видання входить до наукометричних баз даних: Web of Science, SciVerse Scopus.
 6. Литвиненко С.Л. Механізм реалізації спільних проектів авіаперевізників негабаритних вантажів // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – Вип. 5 (131). – С. 193-197. Видання входить до наукометричних баз даних: Web of Science, SciVerse Scopus.
 7. Литвиненко С.Л. Економіко-організаційні засади використання навантажувально-розвантажувального обладнання при авіаперевезенні надважких та негабаритних вантажів // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – Вип. 6 (132). – С. 150-158. Видання входить до наукометричних баз даних: Web of Science, SciVerse Scopus.
 8. Габріелова Т.Ю., Литвиненко С.Л., Василенко І.В. Організаційно-економічний механізм управління економічною ефективністю доставки спеціальних вантажів: монографія / за ред. С.Л. Литвиненка. – К.: Кондор-Видавництво. – 2017. – 296 с.
 9. Литвиненко С.Л, Яновський П.О. Економіко-організаційні аспекти оптимізації роботи підприємств транспорту: монографія. – К.: Видавничий дім «Кондор». – 2017. – 232 с.
 10. Литвиненко С.Л., Яновський П.О., Нестеренко Г.І., Габріелова Т.Ю. Науково-методичні засади виробничо-логістичної діяльності підприємств транспорту: монографія / за ред. С.Л. Литвиненка та П.О. Яновського. – К.: Видавничий дім «Кондор». – 2017. – 260 с.
 11. Литвиненко Л.Л., Литвиненко С.Л. Механізми адаптації авіакомпаній до глобальних ринків пасажирських та вантажних перевезень: монографія. – К.: Видавничий дім «Кондор». – 2017. – 300 с.
 12. Yanovsky P.O., Yanovska V.P., Lytvynenko S.L, Nesterenko H.I., Lytvynenko L.L. Principles of the feedback action in local elements of rail yards’ interaction // International Journal of Engineering & Technology. – № 7 (4.3). – 2018. – P. 196-200. Видання входить до наукометричної бази даних SciVerse Scopus.

 

Основні навчально-методичні праці:

 1. Габріелова Т.Ю., Литвиненко С.Л., Баннов О.В. Перевезення спеціальних вантажів: Підручник. – К. :  Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-Друк», 2015. – 456 с. (З грифом МОН України. Лист №1/11-7930 від 17.08.2010 р).
 2. Литвиненко С.Л., Габріелова Т.Ю., Яновський П.О., Нестеренко Г.І. Транспортно-експедиторська діяльність: Навчальний посібник. 3-тє вид. / за ред. С.Л. Литвиненка. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 228 с. (З Гриф МОН, МтаС України. Лист МОНУ за № N1/11-15298 від 01.10.2012 р.).
 3. Габріелова Т.Ю., Литвиненко С.Л., Баннов О.В. Організація та технологія доставки спеціальних категорій вантажів: Підручник. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 416 с.
 4. Lytvynenko L.L., Lytvynenko S.L. International Economic Relations. Textbook. – К.: Publishing House “Condor”, 2018. – 248 p. (Approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine Letter № N1/11-232.16 from 24.04.2018).
 5. Несторенко Г.І., Литвиненко С.Л., Яновський П.О., Габріелова Т.Ю., Авраменко С.І. Загальні основи транспортної географії: підручник / за заг. ред. Г.І. Нестеренко та С.Л. Литвиненка. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 184 с.

 

Науково-дослідна робота:

Відповідальний виконавець кафедральної НДР «Тенденції та перспективи розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів: підготовка наукових статей, доповідей на конференції, підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах.

 

Мізюк Світлана Георгіївна

Hits:1696

Завідувач кафедри к.е.н., доцент

Читати ще

Князєва Тетяна В'ячеславівна

Hits:1536

Професор кафедри д.е.н, доцент

Читати ще

Андрієнко Марія Михайлівна

Hits:1494

Доцент кафедри к.е.н.,  доцент

Читати ще

Коваленко Наталія Василівна

Hits:877

Доцент кафедри к.е.н.,  доцент

Читати ще

Жаворонкова Галина Василівна

Hits:179

Професор кафедри д.е.н, професор

Читати ще

Михальченко Інна Григорівна

Hits:180

Доцент кафедри к.е.н.

Читати ще

Литвиненко Сергій Леонідович

Hits:841

Доцент кафедри к.е.н.,  доцент

Читати ще

Ороховська Людмила Анатоліївна

Hits:207

Професор кафедри д.е.н, доцент

Читати ще

Сімахова Анастасія Олексіївна

Hits:220

Доцент кафедри к.е.н.,  доцент

Читати ще

Полатайко Наталія Володимирівна

Hits:182

Провідний фахівець кафедри

Читати ще