Спеціальності кафедри міжнародної економіки

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ОГОЛОШУЄ НАБІР АБІТУРІЄНТІВ

ЗА ОСВІТНІМИ СТУПЕНЯМИ «БАКАЛАВР», «МАГІСТР»

ДЕННОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

051 «ЕКОНОМІКА»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»


набір абітурієнтів

за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр»

денної і заочної форми навчання

за спеціальністю

051 «Економіка»

освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка»