Випускники кафедри міжнародної економіки

Випускники напряму «Міжнародна економіка» володіють фаховими компетентностями:

 • виявляють закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні;
 • здійснюють збір, аналіз і обробку даних, необхідних для управління міжнародною економічною діяльністю в контексті забезпечення конкурентоспроможності соціально-економічних систем;
 • системно оцінюють внутрішні та зовнішні фактори впливу для розв’язання комплексних економічних завдань щодо впровадження адаптивних заходів інтеграції соціально-економічних систем у глобальному просторі для нарощування ефективності бізнес-процесів;
 • розробляють варіанти регуляторних заходів з урахуванням трендів соціально-економічного, демографічного розвитку та обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв результативності;
 • використовують аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень;
 • застосовують науковий підхід до формування та обґрунтування системи щодо управління міжнародною конкурентоспроможністю;
 • розробляють сценарії та стратегії розвитку авіаційних підприємств на міжнародному ринку транспортних послуг;
 • планують і розробляють інвестиційні проекти у сфері міжнародної економіки, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.
  В ході навчання ви маєте можливість отримати знання з дисциплін: «Міжнародна економіка», «Міжнародне економічне право», «Міжнародна торгівля», «Облік у зарубіжних країнах», «Міжнародний маркетинг», «Міжнародні фінанси», «Національна економіка», «Управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства», «Міжна-родні стратегії економічного розвитку», тощо.

Випускники спеціальності «Міжнародна економіка»  можуть працювати в: українських державних структурах; міжнародних організаціях, інноваційно-інвестиційних проектах; комерційних підприємствах, що здійснюють свою діяльність як на території України, так і за її межами; фінансових установах (банки, кредитні організації, інвестиційні фонди, спеціалізовані фінансові компанії, страхові компанії); авіапідприємствах (авіакомпаніях та їх іноземних представництвах, аеропортах, авіа будівельних підприємствах); торгівельно-промислових палатах.

 
Навчальний процес проводиться за освітніми програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам та новітнім методикам. Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практик на провідних підприємствах авіаційної галузі.

Випускники освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» мають змогу працювати на ринку праці за такими популярними посадами для економістів-міжнародників, як експерт із зовнішньоекономічних питань, інспектор з експорту, консультант з міжнародних зв’язків, економіст з міжнародної торгівлі, з договірних та претензійних робіт, начальник відділу зовнішньої кооперації, менеджер з туризму, з питань регіонального розвитку, керівник виробничого підрозділу на транспорті, з комерції тощо.

Приклади працевлаштування наших випускників:

 • керівник міжнародної компанії «Ramon De Luxe»;
 • менеджер міжнародної компанії «ELIX» (Греція);
 • менеджер з корпоративних питань АТ КБ «Приватбанк»;
 • економіст міжнародної авіакомпанії «Emirates»;
 • менеджер з продажу квитків міжнародної авіакомпанії «Туркменські авіаліній» (Туркменістан);
 • начальник кредитного відділу міжнародної авіакомпанії «Azerbaijan Airlines» (Азербайджан);
 • оператор Бакинського міжнародного аеропорту імені Гейдара Алієва (Азербайджан);
 • економіст міжнародного комерційного центру «Val d`Europe» (Франція);
 • менеджер міжнародної компанії «General Motors» (Узбекистан);
 • менеджер компанії «BTCI» (В’єтнам);
 • аудитор «Міжнародна аудиторська група»;
 • керівник групи «Nestle»;
 • менеджер з продажу «Johnson & Johnson»;
 • викладач кафедри міжнародної економіки НАУ.