Система менеджменту якості інституту

Цілі в сфері якості інституту

ЦІЛІ В СФЕРІ ЯКОСТІ

на 2019-2020 навчальний рік

Факультету економіки та бізнес-адміністрування

 

п\п

Ціль в сфері якості

Особи,  відповідальні за виконання

1

Забезпечити академічну  мобільність НПП  кафедр та студентів ФЕБА

Завідувачі кафедр, декан ФЕБА

2

Налагодження співпраці з  бізнес-партнерами  кафедрами ФЕБА  шляхом залучення їх до розроблення та реалізації рішень освітніх та наукових програм

Завідувачі кафедр

3

Збільшити кількість публікацій наукових статей у виданнях, що входять  до міжнародних реферованих баз даних (Scopus, Web of Science) , а також у закордонних наукових виданнях, які входять до міжнародних реферованих баз даних (крім Scopus, Web of Science) з обов’язковою участю студентів.

 

 

Завідувачі кафедр

4

Підвищення рівня якості науково-дослідної роботи на кафедрах (видання монографій та комерціалізація наукових досліджень).

Завідувачі кафедр

5

Забезпечити підвищення якості навчання  студентів всіх ОПП ФЕБА на 5%;

 

Завідувачі кафедр

 

ПЛАН ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ В СФЕРІ ЯКОСТІ

 

ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

 

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

№ п\п

Ціль

Планові завдання

Відпові-дальний

Ресурси (виконавці, обладнан-ня тощо)

Терміни

 

Нормативний рівень результативності виконання планових завдань (рівень своєчасного та якісного виконання планових завдань)

 

Докази виконання

планових завдань

1.

Забезпечити академічну  мобільність НПП  кафедр та студентів ФЕБА

 

Проведення роботи по  пошуку  навчальних закладів, щодо обміну студентами та можливостями стажування НПП

 

 

Завідувачі .кафедрами

НПП кафедр

Впродовж навчального року

1студент

1 НПП

Наказ ректора

2

Налагодження співпраці з  бізнес-партнерами  кафедрами ФЕБА  шляхом залучення їх до розроблення та реалізації рішень освітніх та наукових програм

Проведення пошуку можливих бізнес-партнерів

 

Підписання угод про співпрацю

 

Завідувачі кафедр

НПП, завідувачі кафедр

1 семестр

1 бізнес-партнер для ОПП кафедр

Угода про співпрацю

2 семестр

3

Збільшити кількість публікацій наукових статей у виданнях, що входять  до міжнародних реферованих баз даних (Scopus, Web of Science) , а також у закордонних наукових виданнях, які входять до міжнародних реферованих баз даних (крім Scopus, Web of Science) з обов’язковою участю студентів.

 

Ознайомлення з особливостями публікацій у закордонних наукових виданнях, які входять до міжнародних реферованих баз даних

 

Долучення  НПП та студентів до публікації результатів наукової діяльності у закордонних наукових виданнях, які входять до міжнародних реферованих баз даних

 

Завідувачі кафедр

НПП, завідувачі кафедр

Протягом

року

% по кафедрах

Публікації

4

Підвищення рівня якості науково-дослідної роботи на кафедрах (видання монографій та комерціалізація наукових досліджень).

Видання монографій  за результатами наукової діяльності  кафедр

 

Пошук шляхів комерціалізації результатів наукових досліджень

Завідувачі

кафедр

НПП, завідувачі кафедр

Протягом

року

1%

Публікації

5

Забезпечити підвищення якості навчання  студентів всіх ОПП ФЕБА на 5%;

 

Проведення виховної та роз’яснювальної роботи щодо підвищення якості навчання

Завідувачі

кафедр

Куратори, завідувачі кафедр

1 семестр

2 семестр

 5%

Результати зведених відомостей

 


Комісія з якості інституту

 

Про створення комісії з якості

на Факультеті економіки та бізнес-адміністрування на 2019-2020 н.р.

 

 

На виконання наказу № 229/од від 31.10.2008 р. «Про створення комісії з якості в інститутах університету»

 

ПРОПОНУЮ:

  1. Затвердити склад комісії з якості на Факультеті економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету у такому складі:

Голова комісії:

Петровська Світлана Володимирівна – декан Факультету економіки та бізнес-адміністрування;

Заступник голови:

Радченко Олена Андріївна – доцент кафедри маркетингу;

Члени комісії:

Ареф΄єва Олена Володимирівна – завідувач кафедри економіки повітряного транспорту;

Засанський Володимир Вячеславович – завідувач кафедри економічної теорії;

Смерічевський Сергій Францович – завідувач кафедри маркетингу;

Іванченко Надія Олександрівна – завідувач кафедри економічної кібернетики;

Ушенко Наталія Валентинівна – в.о. завідувача кафедри економіки та бізнес-технологій;

Попович Оксана Миколаївна -  в.о. завідувача кафедри  обліку та аудиту;

Соловей Надія Василівна –завідувач кафедри фінансів,банківської справи та страхування;

Мізюк Світлана Георгіївна – завідувач кафедри міжнародної економіки;

Назаренко Олександра Павлівна – асистент кафедри економіки та бізнес-технологій;

Клименко Вікторія Вікторівна – доцент кафедри економічної теорії;

Кудрицька Жанна Володимирівна – доцент кафедри економічної кібернетики;

Дуксенко Оксана Петрівна – доцент кафедри економіки повітряного транспорту;

Задерака Наталія  Миколаївна – старший викладач кафедри обліку та аудиту;

Полатайко Наталія Василівна – провідний фахівець кафедри міжнародної економіки

Секретар комісії:

Соловей Надія Василівна – доцент кафедри обліку та аудиту.

 

СПИСОК                                         

відповідальних з якості по кафедрах ФЕБА

Кафедра фінансів,банківської справи та страхування --

Соловей Надія Василівна – завідувач кафедри;

 

Кафедра економіки та бізнес-технологій -

Назаренко Олександра Павлівна – асистент кафедри;

 

Кафедра маркетингу

Радченко Олена  Андріївна – доцент кафедри;

 

Кафедра економічної теорії

Клименко Вікторія Вікторівна – доцент кафедри;

 

Кафедра економічної кібернетики

Кудрицька Жанна Володимирівна – доцент кафедри;

 

Кафедра  економіки повітряного транспорту

Дуксенко Оксана Петрівна – доцент кафедри;

 

Кафедра обліку та аудиту

Задерака Наталія  Миколаївна – старший викладач кафедри;

 

Кафедра міжнародної економіки

Полатайко Наталія Василівна – провідний фахівець кафедри.

 

План-графік роботи Комісії з якості

Факультету економіки та бізнес-адміністрування на 2019-2020 н.р.

 

Дата провед. засідання

Питання, що розглядаються

Відповідальна особа

(ПІБ, посада)

 Жовтень 2019 р.

1. Обговорення та затвердження Плану роботи комісії з якості на 2019-2020н.р.

2. Обговорення та затвердження Цілей в сфері якості на 2019-2020 н.р.

3. Обговорення та затвердження Плану досягнення цілей в сфері якості на 2019-2020 н.р.

4. Проведення самоаналізу діяльності кафедр та ФЕБА (обговорення питання щодо показників діяльності)

5.Різне.

Петровська С.

Радченко О.А

 

Лютий 2020 р.

1 Підведення підсумків виконання Плану досягнення цілей в сфері якості за І семестр 2019-2020 н.р.

2. Аналіз виконання цілей в сфері якості за перший семестр навчального року (план досягнення цілей в сфері якості).

33. Проведення ревізії документації структурних підрозділів (документація організаційних документів СМЯ університету (положення про структурні підрозділи, посадові інструкції тощо).

4. Обговорення результатів проведення зовнішнього аудиту СМЯ університету.

5. Різне.

Петровська С.

 

Радченко О.

 

Квітень 2020 р.

1. Обговорення організації проведення рейтингу науково-педагогічного персоналу.

2. Проведення моніторингу ринку потенційних абітурієнтів ФЕБА. Розробка маркетингової стратегії щодо збільшення кількості вступників.

3. Різне

Петровська С.

 

Радченко О.

 Червень 2020 р.

1. Підведення підсумків виконання Плану досягнення цілей в сфері якості за 2019-2020 н.р.

2. Формування річного звіту ФЕБА за визначеними показниками на підставі річних звітів кафедр.

3. Обговорення пропозицій щодо формування Цілей в сфері якості на 2019-2020 н.р.

4.Оцінка результатів діяльності ФЕБА щодо зменшення потенційних ризиків при організації  та проведенні освітнього процесу та наукової діяльності

5. Різне.

Петровська С.

 

Радченко О.