Спеціалізована вчена рада

 

Загальна інформація:

  1. Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р. на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України  щодо діяльності спеціалізованих вчених раз від 13 грудня 2016 року в Національному авіаційному університеті МОН України (м. Київ) утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.062.02, з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03  «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
  2. Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Смерічевського Сергія Францовича.
  3. Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора, Ареф’єву Олену Володимирівну.
  4. Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено кандидата економічних наук, доцента Кравчук Наталію Миколаївну.
  5. Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Національного авіаційного університету.
  6. Встановити  термін   повноважень спеціалізованої  вченої  ради  Д 26.062.02 Національного авіаційного університету МОН України терміном на 3 (три) роки з 22 грудня 2016 року по 22 грудня 2019 року.