Super User

Super User

Оставляя комментарии - подумайте о нормах приличия.

URL сайту: http://iem.nau.edu.ua

Засідання Вченої Ради ФЕБА

15 квітня 2020, 2:15 pm

15 квітня 2020 року о 13.30 дистанційно в платформі Google meet відбулось засідання Вченої ради Факультету економіки та бізнес-адміністрування.

Порядок денний:

 1. Про діяльність та перспективи розвитку кафедри економічної кібернетики. (Доп.: Іванченко Н.О.)
 2. Про дистанційне навчання за допомогою сервісів Google. (Доп.: Завідувачі кафедр)
 3. Звіт про хід виконання індивідуального плану наукової роботи за перше півріччя першого року навчання докторанта Полоус Ольги Вікторівни.
 4. Звіт про хід виконання індивідуального плану наукової роботи за перше півріччя першого року навчання докторанта Побережної Заріни Миколаївни.
 5. Про рекомендацію до друку фахового збірника наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці», випуск № 2 (76) за 2020 рік.
 6. Про рекомендацію до друку збірника матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами», що відбудеться 9-10 квітня 2020 р.
 7. Про рекомендацію до друку збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології», що відбулася 4-6 березня 2020 р.

10 квітня 2020 року, згідно графіку проведення відкритих занять , на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування факультету економіки та бізнес-адміністрування відбулася відкрита лекція в онлайн режимі за допомогою Zoom. Лекцію на тему «Оцінка фінансового стану підприємства» провела професор кафедри Чернявська О.В. з дисципліни «Фінанси підприємств». Присутніми на онлайн занятті були декан факультету Петровська С.В., зав.кафедрою Соловей Н.В., доценти кафедри Жам О.Ю. Та Рибак О.М. Студенти мали змогу отримати відповіді на питання та обговорення теми заняття для подальшого виконання практичної роботи.

10 квітня 2020 року в Національному авіаційному університеті кафедрою економіки повітряного транспорту факультету економіки та бізнес-адміністрування організовано в дистанційній формі круглий стіл "ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ". Дослідниками представлено матеріали щодо концептуальних положень оцінювання та діагностики стану і перспектив трансформації умов економічної діяльності авіакомпаній. Програма обговорень розміщена за посиланням :https://docs.google.com/document/d/1J15CbHLlpiErKCtmr1FfiWZLDc72pb8p/edit?dls=true
Круглий стіл проводився в рамках ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами". Для дистанційної участі в конференції уже реєструвались науковці та фахівці України, Польщі, Чехії, Австралії та Італії .
Програма конференції оновлюється за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1LZ24Uw9wqvY5Q83Z01za6Jay1g5t2vEE/edit
Для сприяння розвитку наукових досліджень організаційний комітет запрошує БЕЗКОШТОВНО долучитись до конференції, зареєструвавшись (посилання для реєстрації :https://docs.google.com/document/d/1LZ24Uw9wqvY5Q83Z01za6Jay1g5t2vEE/edit?dls=true) та надіславши тези доповідей ( вимоги ) https://docs.google.com/document/d/1J0PUUxiO4pER5KEbZMh099F5aa5gIsosDzkzWyPandM/edit)

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

6 квітня в режимі онлайн в платформі  Zoom: Video Conferencing була проведена адміністративна нарада завідувачів кафедр та відповідальних за напрями робіт факультету економіки та бізнес-адміністрування. Було обговорено нагальні питання дистанційного навчання, питання роботи під час сесії. В нараді приймали участь С.Петровська - декан факультету економіки та бізнс-адміністрування, Н.Ушенко - завідувач кафедри економіки та бізнес-технологій, О.Ареф'єва - завідувач кафедри економіки повітряного транспорту, Н.Іванченко - завідувач кафедри економічної кібернетики, О.Попович - завідувач кафедри обліку та аудиту, Н.Соловей - завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, С.Мізюк - завідувач кафедри міжнарожної економіки, С.Смерічевський - завідувач кафедри маркетингу, В.Засанський - завідувач кафедри економічної теорії, Т.Хайдарова - відповідальний сектетар приймальної комісії, О.Криворучко - відповідальна за інформаційне забезпечення та роботу зі студентами. 

Шановні колеги! Вже опубліковано розклад іспитів та консультацій для студентів 4 курсу ОС «Бакалавр»

http://feba.nau.edu.ua/rozklad-zanyat-iem-nau

МІЖНАРОДНА Науково-практична конференція

«Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні»

16 квітня

2020 року 

Організатор: кафедра обліку та аудиту  Факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного  університету

Шановні науковці, викладачі, наукові співробітники, промисловці, підприємці, аспіранти, здобувачі, студенти!

Кафедра обліку та аудиту Факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету 16 квітня 2020 року проводить Міжнародну науково-практичну конференцію

«Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні»

Тематичні напрямки конференції:

 Теоретичні засади організації бухгалтерського обліку та аудиту на підприємствах.

 1. Особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту на авіаційних підприємствах.
 2. Особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту державних та комунальних підприємств.
 3. Особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу.
 4. Особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту в середніх та великих підприємствах.
 5. Особливості організації бухгалтерського обліку та аудиту в комерційних банках.
 6. Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
 7. Бюджетний облік.
 8. Податковий облік та контроль.
 9. Державний фінансовий контроль.
 10. Фінансова звітність підприємств.
 11. Особливості складання фінансової звітності на авіаційних підприємствах.
 12. Напрями незалежної аудиторської діяльності.
 13. Інформаційне та організаційно-технічне забезпечення діяльності в обліку та аудиті.
 14. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств.
 15. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства.
 16. Статистичні методи в аналізі діяльності підприємств усіх галузей народного господарства.

 

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо заповнити реєстраційну картку учасника конференції (бланк додається). Для включення доповіді до збірника матеріалів конференції необхідно до 10 квітня 2020 року (включно) надіслати до оргкомітету реєстраційну картку учасника конференції та тези доповіді (електронний варіант надсилати за адресою  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є БЕЗКОШТОВНОЮ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Приймаються матеріали обсягом до 2 сторінок А5 набрані в редакторі Microsoft Word у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *doc або або * doх.  Шрифт Times New Roman Cyr 10. Міжрядковий інтервал - одинарний. Абзац – 0,5 см. Поля з усіх сторін по 1.5 см. Рубрикація тез доповіді повинна містити такі дані:

- ініціали і прізвище автора (-ів), назву організації, де працює автор(и) (Times New Roman Cyr 9, вирівнювання по правому краю);

- назва тез (великими літерами), (Times New Roman Cyr 9, вирівнювання по центру);

- основний зміст тез;

- список літератури (не обов’язково).

- студенти обов’язково вказують наукового керівника (в кінці тез).

Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. Наприклад: Петренко_тези доповіді, Петренко_заявка.

Відповідальність за якість та зміст тез несе автор.

 

Робоча мова конференції: українська, англійська, російська та польська.

Мова написання тезанглійська.

Форми участі:

- очна: доповідь (до 10 хвилин); повідомлення (до 5 хвилин);

- дистанційна.

Тези доповідей будуть опубліковані у  збірнику матеріалів конференції та розіслані на адресу електронної пошти учасників до 20 травня 2020 року.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Голова – Біла С.О., професор, доктор наук державного управління, кандидат економічних наук, заслужений економіст, Академік академії економічних наук, професор кафедри обліку та аудиту Факультету економіки та бізнес-адміністрування  Національного авіаційного університету.

 

Заступник голови – Попович О.В., кандидат економічних наук, доцент, кафедри обліку та аудиту Факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету.

 

 

Адреса оргкомітету:

Україна, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, НАУ, корпус 2, Факультет економіки та бізнес-адміністрування, кафедра обліку і аудиту, ауд. 2-112.

Тел. 406-77-22, 406-76-29

Е-maіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Реєстраційна картка учасника конференції

 

Прізвище

Ім’я

По-батькові

Країна

Місто

Організація

Домашня адреса

Мобільний телефон

Домашній телефон

Робочий телефон

Факс

Е-maіl

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Форма участі у конференції

Тема доповіді

Анотація

 

 

 

 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ АКТИВНУ  УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

 

З повагою, оргкомітет.

 

 

Шановні гості нашого сайту в рамках створення єдиної системи для навчання студентів і належного забезпечення навчального процесу, згідно розпорядження декану ФЕБА Петровскої С., під керівництвом завідувача кафедри економічної кібернетики Іванченко Н. було проведено тренінг по роботі з GoogleClassroom, також обговорювалися основні організаційні проблеми та перспективи розвитку системи дистанційної форми навчання на ФЕБА. У тренінгу взяли участь викладачі кафедри економічної кібернетики, а саме коуч Подскребко О., з доповіддю та пропозиціями виступили Кудрицька Ж. та Абламська В., також онлайн участь прийняли зав. кафедри обліку та аудиту Попович О., доцент кафедри маркетингу Борисенко О., доцент кафедри економіки повітряного транспорту Борисюк І., доцент кафедри економічної теорії Бабич Р.

Шановні студенти та гості нашого сайту, на період карантину, який запроваджений рішенням Кабінету міністрів України для всіх закладів освіти, в Національному авіаційному університеті навчальний процес ведеться в. Для кожної дисципліни у рамках створення єдиної системи для навчання студентів, використовуючи можливості GoogleClassroom, розроблені спеціальні електронні курси. Для того щоб приєднатися до цих курсів, або якщо у вас виникли деякі проблеми з доступом до матеріалів, ви маєте змогу звернутись з усіма питаннями до викладачів за допомоги електронної скриньки. При зверненні до викладачів прохання вказати своє прізвище, групу, дисципліну та дати опис вашої проблеми.

Для щоб долучитися до курсу або задати запитання та отримати кваліфіковану відповідь перейдіть по посиланню, яке зазначено нижче.

 

 

Кафедра економічної кібернетики (посилання: http://feba.nau.edu.ua/dystantsiyne-navchannya)

 

Дисципліни

Групи

Computer Science

ЕМ-121

Optimization Methods and Models

219

Агоритмізація та програмування в економіці

КБ-210

Бізнес-аналітика та консолідація інформації

ЕК-110м,

ЕМ-111м,

ЕП-112м,

ЕЦ-120м

Введення в бізнес-аналіз

410

Веб-аналітика та технології консолідації даних

КБ - 410

Економічна кібернетика

КБ-210б

Імітаційне моделювання

410

Інструментальні засоби статистичного та інтелектуального аналізу даних

ЕК-110м,

ЕЦ-120м,

Інформатика

110, 111, 112.

Інформаційна безпека

КБ - 410

Методологія наукових досліджень в економіці

ЕЦ-120м

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

ЕК-110м

Моделі економічної динаміки

410

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

ЕК-110м,

ЕМ-111м,

ЕП-112м,

ЕЦ-120м,

Моделювання економіки

310

Моделювання управління ризиком

ЕК-110м

Нечіткі системи управління економікою

ЕК-110м

Оптимізаційні методи та моделі

210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 220

Ризикологія

КБ-210

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

КБ-310

Управління електронним бізнесом та інтернет-проектами

310

Фінансова математика

310

Цифрові платформи 

ЕЦ-120м

 

 

11 березня, на базі навчальної лабораторії кафедри економічної кібернетики відбулася чергова весняна сесія економіко - математичної школи кафедри економічної кібернетики. Учні математичного ліцею м. Фастів отримали інформацію про умови вступу до НАУ, про найкращі економічні ОПП ФЕБА «Економічна кібернетика» та «Цифрова економіка». Разом з професором кафедри Т.Олешко учні аналізували вплив коронавірусу на світову економічну кризу та економіку України, досліджували сучасні ігрові моделі в інформаційній економіці.

Доцент кафедри Я.Крисак на прохання учнів провів практичне заняття по підготовці до ЗНО з математики, а доцент О.Густера прочитав лекцію про безпечне користування Інтернетом.

Проведення відкритої лекції

12 березня 2020, 5:56 am

11 березня відбулась відкрита лекція доцента кафедри обліку і аудиту Т.Щепіної. на тему "Облік касових операцій", для студентів 3 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в рамках дисципліни "Облік у банках", група ОА-315Б. На лекції були присутні в.о. зав.кафедри О.Попович, представники адміністрації факультету, викладачі кафедри.